Get game
Free

Game: 101 Yüzbir Okey Plus

  (201660 votes)
Views: 1613924
Category Board
Version:23
Updated:
Requires os version:Android2.3 and up
Size:12M
- Facebook'ta 1.000.000'dan fazla ki?inin oynad??? 101 YüzBir Okey Plus ?imdi Android'te, hem de ücretsiz !
- 3G, Edge veya Wi-Fi üzerinden online olarak, arkada?lar?nla veya 1.000.000 ‘dan fazla Facebook kullan?c?s?na kar?? 101 YüzBir Okey keyfini “101 YüzBir Okey Plus” fark?yla ya?a.
- Online olan arkada?lar?n? görüp tek t?kla masalar?na kat?labilir,
- 101 YüzBir Okey oynarken sohbet ederek sosyal çevreni geni?letebilir,
- Facebook hesab?n?n d???nda misafir olarak da girip oynayabilirsin.
- 101 YüzBir Okey keyfini doya doya ya?aman için ilk indirdi?inde ve her gün binlerce çip BEDAVA !
- Facebook'ta milyonlar?n oynad??? en h?zl?, en seri ve en s?rad??? 101 YüzBir Okey oyunu olan 101 YüzBir Okey Plus ’?n e?lenceli dünyas?nda arkada?lar?n yerlerini ald?lar, ?imdi sen de kat?l !
************
HEMEN OYNA
-?stersen "Hemen Oyna" 'ya t?klayarak hiç beklemeden sistemin seni oturtaca?? masalarda saniyeler içerisinde 101 YüzBir Okey oynamaya ba?layabilirsin.
ODA SEÇ
-Dilersen farkl? seviyelere göre oyuncular?n bulundu?u özel odalardan birinde 101 YüzBir Okey keyfini ya?ayabilir, her gün oynayarak efsaneler aras?na girebilirsin.
MASA AÇ
-Bunlardan hiç biri sana göre de?il, o zaman istedi?in bahis miktar?n? belirleyerek kendi masan? aç.
ARKADA?LARIN ile OYNA
-Arkada?lar?m listenden o an online olan Facebook arkada?lar?n? görebilir, do?rudan onlar?n masas?na kat?larak birlikte 101 YüzBir Okey keyfini ya?ayabilirsiniz.
MÜZ?K KEYF?NDEN GER? KALMA !
-101 YüzBir Okey oynarken müzik keyfinden neden geri kalas?n? Senin için her ?eyi dü?ündük, dinlemek istedi?in
parçalar? seç hem 101 YüzBir Okey oyna hem seçti?in müziklerle keyfini ikiye katla.
*************
Bir problemle mi kar??la?t?n ya da bir önerin mi var destek@peakgames.net ‘den bize ula?abilirsin.
Haberleri ve son güncellemeleri ilk ö?renmek için http://apps.facebook.com/yuzbirplus/
Add a comment

WRITE A COMMENT

Verification Code Enter the code exactly as you see it into this box.