Get game
Free

Game: Adam Asmaca

  (2302 votes)
Views: 14121
Category Word
Version:1.95
Updated:
Requires os version:Android2.3 and up
Size:1.8M
Klasik Adam Asmaca oyunu ?imdi Online Skor Tablosu özelli?i ile Android'de!

Kelime Bulmaca, Sözcük Bulmaca ve ?sim ?ehir Hayvan uygulamalar?n?n geli?tiricisi Androbros'tan yine çok sevece?inizi umdu?umuz bir Adam Asmaca yorumu...

Zamana kar?? yar??arak 90 saniyede en fazla say?da kelimeyi bulun ve Online skor tablosundaki s?ran?z? al?n. Hem Google+'daki arkada?lar?n?zla hem de oyuna kat?lan binlerce di?er oyuncuyla yar???n.

Adam?m?z? as?lmaktan kurtarmak için gizli kelimeyi bulman?z gerekiyor. Adam as?ld???nda oyun biter. E?er adam as?lmadan kelimeyi bulursan?z bir sonraki kelimeye geçer ve daha çok puan kazanabilirsiniz. 7 kere yanl?? harf seçti?inizde adam as?lm?? olur. Bu nedenle 7 den daha az hata yapmak gerekmektedir. Bunun yan?nda her kelime için 2 adet ip ucu hakk?n?z vard?r. Ayr?ca kelimeleri PAS geçme hakk?n?z da var. Ancak her PAS geçmek sürenizi 10 saniye k?salt?r.

Oyunu isterseniz Google+ ile online isterseniz de offline modda oynayabilirsiniz. Google+ ile login oldu?unuzda puan?n?z otomatik olarak online skor tablosuna gönderilir. Offline modda kazand???n?z puanlar skor tablosuna gönderilmez.

iyi e?lenceler

Add a comment

WRITE A COMMENT

Verification Code Enter the code exactly as you see it into this box.