Get game
Free

Game: Kelimelik

  (54372 votes)
Views: 435357
Category Word
Version:1.7
Updated:
Requires os version:Android2.2 and up
Size:24M
? Üye say?m?z 2 milyonu geçti! Bizi en çok oynanan kelime oyunu yapan tüm oyuncular?m?za te?ekkürler! ?

He2 Apps gururla sunar; dünyan?n en çok oynad??? kelime oyunu, yeni yorumlanm?? hali ile ?imdi Türkçe. Binlerce oyuncuya kar?? kelime becerinizi göstermeye haz?rsan?z buyrun beraber türkçe scrabble oynamaya.

Oyunumuzun Özellikleri:

? Hesab?n?za birden fazla cihazdan ba?lanarak oyunlar?n?za istedi?iniz yerden devam edebilirsiniz.

? Ayn? anda 20'ye kadar oyun açabilir, beklemeden oyuna devam edebilirsiniz.

? Facebook hesab?n?z ile giri? yaparak arkada?lar?n?z? oyuna davet edebilir, birlikte oynayabilirsiniz.

? Dilerseniz rastgele oyuncular ile de oyun oynayabilir, yeni arkada?l?klar kurabilirsiniz.

? Oyun oynarken kar??n?zdaki ki?i ile sohbet edebilirsiniz.

? Her oyunda rastgele ç?kan bonuslar ile fazladan puan alabilirsiniz.

? Daha önce oynad???n?z oyunlar? görebilir dilerseniz ki?ilere yeniden oyun iste?i gönderebilirsiniz.

? Oyunda online olmasan?z da gelen bildirimler sayesinde oyun s?ras?n?n size geçti?ini veya oyunu kazan?p, kaybetti?inizi ö?renebilirsiniz.

?Market k?sm?ndan sat?n alabilece?iniz PRO üyelik, puan hesaplay?c?, harf sayac? ve arkada? listesi gibi özellikler ile oyununuzu ki?iselle?tirebilir ve i?inizi kolayla?t?racak ayr?cal?klara sahip olabilirsiniz.
----------------------------------------

Oyunumuz sürekli olarak geli?tirilmektedir. ?lerleyen günlerde sizden de gelen istekler do?rultusunda yeni özellikleri eklemeye devam edece?iz. Tüm öneri ve ele?tirilerinizi iletisim@he2apps.com adresine gönderebilir, facebook.com/he2apps sayfam?zda payla?abilirsiniz.

Kelimelik sunucu masraflar?n? kar??layabilmek için oyun içerisinde bulunan reklamlardan gelir sa?lamaya çal??maktad?r. Reklamlar ile siz oyuncular?m?za verdi?imiz rahats?zl?ktan dolay? özür dileriz. Market k?sm?ndan sat?n alaca??n?z PRO özellik ile hem reklamlar? kapatabilir hem de di?er pek çok ayr?cal??a sahip olabilirsiniz.

Kelimelik ile ilgili en güncel bilgi ve duyurular için a?a??daki sayfalar? takip edebilirsiniz:

Facebook: http://facebook.com/KelimelikOyunu
Twitter: http://twitter.com/KelimelikOyunu
Web: http://he2apps.com
E-posta: iletisim@he2apps.com

Yaz?l?m Geli?tirme
- Deniz ve Neslihan Ayd?no?lu
Arayüz Tasar?m
- Ayd?n Gürer

Kelimelik, 2013 - 2014 He2 Apps

Add a comment

WRITE A COMMENT

Verification Code Enter the code exactly as you see it into this box.